U bent hier: Home » Nieuws » HERVERKIEZING SCHOOLRAAD

HERVERKIEZING SCHOOLRAAD (09/10)

 9 oktober 2020
 

Beste ouder
Beste meerderjarige leerling
Beste ontvoogde minderjarige leerling

Herverkiezing schoolraad en oproep tot kandidaatstelling

De huidige mandaatperiode van de schoolraad loopt af op 31 maart 2021. Vanaf 1 april 2021 tot en met eind maart 2023 loopt een nieuwe mandaatperiode, waarvoor tussen 1 en 12 december 2020 rechtstreekse verkiezingen worden gehouden.
Graag bezorgen wij u de nodige informatie hierover.

De schoolraad is samengesteld uit volgende leden:
1° drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van de regelmatige leerlingen, uitgezonderd in het onderwijs voor sociale promotie en het deeltijds kunstonderwijs voor volwassenen, waar de meerderjarige cursisten kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn;
2° drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel, tewerkgesteld in een onder de schoolraad ressorterende school;
3° twee meerderjarige stemgerechtigde leden, door de groepen onder 1° en 2° gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
4° de directeur, die de vergaderingen bijwoont met raadgevende stem.
5° in het secundair onderwijs twee stemgerechtigde leden, aangewezen door de leerlingenraad.

De schoolraad heeft volgende bevoegdheden :
1° advies aan de directeur inzake :
a) de algemene organisatie van de school;
b) de werving van leerlingen of cursisten;
c) de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten
d) het schoolbudget;
e) het schoolwerkplan.
2° advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake :
a) de toewijzing van het mandaat van directeur;
b) de programmatie van het studieaanbod;
c) de schoolinfrastructuur;
d) de organisatie van het leerlingenvervoer.
3° overleg met de directeur inzake :
a) het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket;
b) de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten;
c) welzijn en veiligheid op de school;
d) het schoolreglement.

Op het secretariaat van onze school, Kerkstraat 2A, kan u de volledige tekst met betrekking tot de verkiezingen van de schoolraad, evenals de lijst van de kiesgerechtigden en de lijst met de kandidaten (zodra deze definitief is) raadplegen.

Ouders, meerderjarige leerlingen en ontvoogde minderjarige leerlingen kunnen zich kandidaat stellen voor de verkiezing van de schoolraad.

Indien u kandidaat bent voor de verkiezing van de nieuwe schoolraad, dient u zich uiterlijk op 31 oktober 2020 kandidaat te stellen met het document ‘Kandidaatstelling, formulier KR1’ dat op het secretariaat van onze school (zie hierboven het adres) ter beschikking ligt. Het ingevulde document dient aangetekend of tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter van het kiesbureau, de directeur van de Academie, te worden bezorgd.

Mocht u over de procedure van de verkiezing van de schoolraad nog vragen hebben, dan kan u ons die op volgende wijze overmaken:
U kan een mail sturen naar christine.segers@academiewillebroek.be

Met vriendelijke groeten

Christine Segers | Directeur
Academie voor Muziek en Woord
Kerkstraat 2a, 2830 Willebroek
T 03 886 33 90 | www.academiewillebroek.be


Bericht geplaatst op 08/10/2020 « Terug naar het overzicht