U bent hier: Home » Nieuws » Verkiezing Schoolraad

Verkiezing Schoolraad

Beste ouders,

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en onze school in het bijzonder dragen participatie hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders, personeelsleden en andere partners samen school maken.

De schoolraad is dan ook een belangrijk orgaan dat advies verleent en overleg pleegt met de directeur. Deze schoolraad wordt om de 2 jaar verkozen door personeel en ouders/meerderjarige cursisten.

Wie zit in de schoolraad?
De schoolraad bestaat uit personeelsleden, ouders/meerderjarige cursisten en vertegenwoordigers uit de socio-economische en culturele milieus.
Wie wordt verkozen?
Drie vertegenwoordigers van de ouders/cursisten en drie personeelsleden worden rechtstreeks verkozen. Deze worden aangevuld via coöptatie met twee leden uit de socio-economische en culturele middens.
Hoe stelt u zich kandidaat?
U gebruikt hiervoor het formulier KR1 dat u op het secretariaat van de school kan krijgen.
Uiterlijk op 31 oktober 2018 kan u zich schriftelijk kandidaat stellen (tegen ontvangstbewijs bij de voorzitter van het kiesbureau).

De kiezerslijsten zullen tijdens de schooluren ter inzage liggen op het secretariaat, alsook de tekst van het volledig kiesreglement (eveneens in te kijken op www.g-o.be/verkiezingschoolraad).

De rechtstreekse verkiezingen gaan door tussen 1 en 12 december 2018.

Personen uit de socio-economische en culturele milieus dienen hun kandidatuur voor coöptatie uiterlijk in op 1 februari 2019.

Op 1 april start dan de nieuwe schoolraad.

Voor bijkomende inlichtingen kan u natuurlijk steeds terecht bij de directie.

Vriendelijke groeten,

Christine Segers
 


Bericht geplaatst op 09/10/2018 « Terug naar het overzicht