U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021      

U kan ONLINE inschrijven voor het nieuwe schooljaar via ons nieuw inschrijvingssysteem:

https://mijnacademie.be/academiewillebroek

Niet alleen de huidige leerlingen, maar ook de nieuwe leerlingen kunnen digitaal inschrijven.

De ouders en leerlingen blijven uiteraard welkom op het secretariaat, Kerkstraat 2A te Willebroek, NA AFSPRAAK via info@academiewillebroek.be voor een inschrijving ter plaatse en dit vanaf 8 juni.
Breng zeker je (Kids)ID mee !
Mondmasker verplicht bij het betreden van het schooldomein !

Inschrijvingsdata ter plaatse op afspraak :

 • maandag 8 juni tem dinsdag 30 juni 2020
 • woensdag 26 augustus
 • vrijdag 28 augustus
 • dinsdag 1 september tem woensdag 30 september 2020 (uiterste inschrijvingsdatum !)

Openingsuren secretariaat vanaf 8 juni :

 • maandag van 16u tot 19u
 • dinsdag van 16u tot 19u
 • woensdag van 16u tot 19u
 • donderdag gesloten
 • vrijdag van 16u tot 19u

Tarieven 2020-2021 :

Ter plaatse te betalen via bancontact of online betaling bij digitale inschrijving, een eventueel betalingsplan is enkel mogelijk bij inschrijvingen ter plaatse.

 • jongeren tem 17 jaar (leeftijd op 31/12 2020): 78 euro
 • jongeren verminderd tarief: 49€
 • volwassenen tussen 18 en 24 jaar (leeftijd op 31/12 2020): 139€
 • volwassenen vanaf 25 jaar (leeftijd op 31/12 2020): 328€
 • volwassenen verminderd tarief: 139€

ZORG DAT JE INSCHRIJVING IN ORDE IS VOOR DE START VAN DE LESSEN OP 1 SEPTEMBER !

ATTESTEN OM VERMINDERD INSCHRIJVINGSGELD TE BEKOMEN:
Alle attesten moeten recent gedateerd zijn of (bij invaliditeit) een einddatum in de toekomst hebben. De attesten van de VDAB moeten dateren van ten vroegste de maand van inschrijving.
Kinderen die in eenzelfde leefeenheid (hetzelfde adres) wonen , krijgen het verminderd tarief indien één gezinslid het volledige tarief betaalde. M.a.w.:

 1. indien moeder/vader het volledige bedrag betaalde, hebben alle kinderen (-18 jaar) van dezelfde leefeenheid recht op het verminderde tarief.
 2. indien het oudste kind het volledig tarief betaalde, hebben alle andere kinderen (-18 jaar) van dezelfde leefeenheid het verminderde tarief.

Alle verminderingsattesten moeten VOOR eind september ingeleverd zijn ! Zonder attest, betaal je eerst het volledige inschrijvingsgeld, waarna de korting wordt terugbetaald bij tijdige inlevering van het juiste attest.

 • Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen – verplicht ingeschreven als werkzoekende: attest VDAB “Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs
 • Leefloon: attest OCMW
 • Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag: attest OCMW of pensioendienst
 • Erkend persoon met handicap én tegemoetkoming FOD sociale zekerheid: attest FOD betreffende een tegemoetkoming of een bankafschrift van de tegemoetkoming.
 • 66% arbeidsongeschiktheid: attest ziekteverzekering met vermelding ‘66% arbeidsongeschiktheid’ OF attest RIZIV met vermelding ‘artikel 100’ OF een attest van het FOD met vermelding ‘vermindering van verdienvermogen’.
 • Begunstigde verhoogde kinderbijslag (66%): attest FOD met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid (pijler 1) OF een attest van het kinderbijslagfonds OF een attest van het federaal agentschap kinderbijslag (uitdrukkelijke vermelding toekenning op basis van een handicap 66%).
 • Gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin: verklaring van de directie van het tehuis of instelling OF het beschikkend gedeelte van het vonnis in het geval van een pleeggezin.
 • Erkend politiek vluchteling: attest van het commisariaat-generaal voor vluchtelingen en staatslozen OF bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de leerling verblijft OF identiteitsbewijs voor vreemdelingen. LET OP: de nationaliteit moet ‘vluchteling’ zijn!
 • Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming: attest ziekenfonds 
 • Jongeren die in een andere academie reeds ingeschreven zijn in een ander domein en daar het volledig inschrijvingsgeld betaald hebben: inschrijvings- en betalingsbewijs van de andere academie. Dit geldt ook indien moeder/vader in de andere academie het volledige inschrijvingsgeld betaald heeft.

Nog vragen?
Mail naar info@academiewillebroek.be, wij helpen je graag verder!